DISCLAIMER

Ważne informacje dla użytkowników strony

Warunki korzystania ze strony

 • Zawartość strony oraz jej treść stanowi generalną informację i nie stanowi wiążącej porady prawnej.

 • W celu uzyskania porady prawnej dostosowanej do indywidualnej sytuacji, należy skontaktować się z naszym biurem. 

 • Treść strony może ulegać zmianom edycyjnym i tematycznym bez podawania uprzedniej notyfikacji.  

 • Strona używa tzw. ciasteczek. 

 • Ewentualne problemy związane z problemami technicznymi oraz dostępnością strony nie mogą być podstawą żadnych roszczeń prawnych w stosunku do naszej firmy.

Korzystanie z Informacji na stronie

 • Celem zamieszczonych informacji jest nakreślenie ogólnych zagadnień dotyczących dziedzin jakimi się zajmujemy i nie stanowi porady prawnej;

 • Korzystanie z informacji zawartych na stronie w żaden sposób nie tworzy relacji prawnej pomiędzy jej użytkownikiem a naszą firmą;

 • Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za konsekwencje wynikłe z tytułu działań opartych na podstawie informacji zamieszczonych na tej stronie, która ma wyłącznie charakter informacyjny;

 • Stanowczo doradzamy skorzystanie z konsultacji prawnej, która uwzględni indywidualną sytuację oraz dostosuje poradę do określonych potrzeb. 

Linki, odnośniki i zdjęcia zamieszczone na stronie

 • Linki oraz odnośniki odsyłające do treści zawartych z innych źródłach lub stronach internetowych pozostają poza naszą kontrola i nie mamy wpływu na ich treść ani dostępność;

 • Zdjęcia zamieszczone na naszej stronie są objęte licencja i chronione prawami autorskimi a udostępnione nam przez firmę Wix.com.