TESTAMENT 
ORAZ
LASTING POWER OF ATTORNEY
Last-Will.png
Power of Attorney

TESTAMENT

Dla wielu osób sporządzenie testamentu kojarzy się z ostatnią wolą spisaną 'na łożu śmierci'. Jednak obecnie, w miarę wzrastającej świadomości oraz dostępu do informacji powinniśmy zdać sobie sprawę w jakiej sytuacji pozostawimy tych, których kochamy kiedy nas zabraknie.

A przecież nikt z nas nie wie, kiedy to się może stać.

W obecnych czasach, posiadanie testamentu jest tak ważne jak posiadanie polisy na życie. Wiemy, że to nie my skorzystamy ze środków wypłaconych przez ubezpieczyciela, ale nasi najbliżsi. Troszczymy się w ten sposób o to, aby nie zostawić ich bez środków do życia.

 

Zatem o ileż bardziej rozsądną decyzją jest upewnienie się, że na wypadek śmierci rodziców ich dziećmi natychmiast zaopiekuje się osoba wskazana przez nich w testamencie, bez potrzeby umieszczania dzieci pod kuratelą opieki społecznej dopóki to sąd zdecyduje o tym kto ma prawo opieki nad Waszymi dziecmi. 

Ponadto, dziedziczenie ustawowe (w przypadku braku ważnego testamentu) nie uwzględnia partnera, nawet jeśli takie osoby żyły ze soba długie lata. 

Należy też pamiętać o tym, że bez odpowiedniego planowania (tzn. co, w jakiej formie i komu zapisać) może okazać się, że sporą cześć Twojego majątku 'odziedziczy' ... urząd skarbowy, oraz/lub zostanie on uszczuplony na wskutek innych czynników ryzyka.

Dlaczego nie uporządkować tych wszystkich spraw lub zniwelować to ryzyko, korzystając z naszego profesjonalnego doradztwa. 

LASTING POWER OF ATTORNEY (LPA)

Czy chciałbyś, żeby to medycy lub urzędnicy decydowali o sposobach Twojego leczenia lub umieszczeniu Ciebie w domu opieki społecznej, jeśli okaże się, że z jakichś powodów Ty nie możesz o tym zdecydować? 

Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku poważnego urazu, wypadku lub innej sytuacji jak na przykład utrata świadomości, pamięci, demencja, choroba Altzhaimera itd. 

Czy wiesz, że bez ważnego pełnomocnictwa (Lasting Power of Attorney) Twoi najbliżsi nie będą mogli decydować za Ciebie, ani też nie będą mieli dostępu do Twoich środków finansowych, kiedy te będą pilnie potrzebne, żeby np. opłacić koszty leczenia, rachunki, mieszkanie itd. Natomiast oczekiwanie na stosowne zezwolenia sądu jest bardzo długą i kosztowną procedurą. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, gdyż istnieje kilka rodzajów 'Power of Attorney', a my doradzimy jaki jest najodpowiedniejszy w Twojej indywidualnej sytuacji.

Posiadając ​spisany testament oraz LPA możesz być spokojny o przyszłość swoich najbliższych oraz swoją własną. 

NASZE KWALIFIKACJE

Nasz konsultant sporządzający testamenty oraz LPA pracuje w kooperacji z członkami STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), międzynarodowej organizacji zrzeszającej kwalifikowanych doradców,  którego obowiązkiem jest działanie w najlepszym interesie klienta oraz utrzymanie najwyższego poziomu usług. 

Skontaktuj się z nami już dziś.