PRAWO RODZINNE

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi między innymi następujących spraw:

  • Intercyzy przed i po zawarciu małżeństwa

  • Rozwody

  • Separacje

  • Przemoc i molestowanie w rodzinie

  • Aplikacje sądowe w sprawach rodzinnych

  • Sprawy opieki oraz widzeń z dziećmi

  • Podziały majątkowe

  • Alimenty 

Ponieważ problemy rodzinne wiążą się najczęściej z negatywnymi emocjami wymagają one szczególnego podejścia, zrozumienia, dyskrecji, a czasem szybkich i zdecydowanych kroków prawnych. 

Jesteśmy po to aby Ci w tych kwestiach pomóc!

Female Lawyer