Search
  • Anna Russell

TENANT FEES ACT 2019

Nowa ustawa, która obowiązuje w Anglii od 1 czerwca 2019, wprowadza ważne zmiany dotyczące zakazu pobierania przez opłat związanych z prywatnym wynajem mieszkań, czyli tzw. Assured Shorthold Tenancies (“ASTs”), ‘student accommodations’ oraz ‘licenses to occupy housing’.


Dla istniejących umów najmu, istnieje okres przejściowy, co oznacza, że jeśli obecna umowa najmu zawiera klauzule wymagające opłat, które ustawa banuje, przestana one być wiążące od 1 czerwca 2020. Dla nowo podpisanych umów obowiązuje natomiast zakaz pobierania przez landlorda lub agencje następujących opłat:• ‘Viewing Fees’, czyli opłata za oglądnięcie mieszkania;

• ‘Tenancy Set-Up Fees’, czyli opłata za podpisanie umowy, referencje, oraz inne wstępne opłaty; Jakkolwiek, jeśli umowa podpisana przed 1 czerwca 2019 zawierała klauzule opłaty za jej odnowienie, będzie to wiążące do 31 maja 2020;

• ‘Inventory Checks’, czyli opłaty za inwentaryzacje zarówno początkową lub końcową;

• ‘Tenancy Check-Out Fees’, czyli opłaty związane z zakończeniem umowy najmu, z wyjątkiem wcześniejszego zakończenia umowy na prośbę lokatora;

• ‘Professional Clean at the end of a Tenancy’, czyli opłaty za profesjonalne sprzątanie po zakończeniu umowy najmu. Jakkolwiek, jeśli taki zapis istnieje już w obecnej umowie, przestanie być wiążący od 1 czerwca 2020.

3 views0 comments