Landlord and Tenant Law czyli

SPRAWY MIESZKANIOWE

Bądź dobrze poinformowany!

DLA WYNAJMUJĄCYCH

MIESZKANIA


TENANTS

DLA WŁAŚCICIELI 

WYNAJMOWANYCH MIESZKAŃ

LANDLORDS

ZARZĄDZANIE

NIERUCHOMOŚCIAMI

PPROPERTY MANAGEMENT

Kwestie wynajmu nieruchomości w prywatnym sektorze są w UK bardzo dobrze uregulowane przepisami prawnymi. Istota sprawy tkwi jednak w tym, iż nie wszyscy te prawa znają lub stosują. Nasza rola polega na rozwiązywaniu problemów, które dotyczą zarówno lokatorów jak również właścicieli mieszkań, którzy zdecydowali się na wynajem swojej nieruchomości. Przepisy regulujące ten sektor prawa w Anglii i Walii stawiają przeróżne wymagania, którym landlord musi sprostać przed, w czasie oraz po zakończeniu umowy najmu z lokatorami. Nie spełnienie tych warunków może skutkować wysokimi karami finansowymi. Ponadto, istnieje wiele procedur, które muszą być przestrzegane, gdyż w przeciwnym wypadku może się okazać, że właściciel/agencja nie może prawnie wyegzekwować eksmisji lokatora. Jesteśmy po to, aby wszelkie problemy na płaszczyźnie Landlord - Tenant mogły być rozwiązane bez niepotrzebnych eskalacji pomiędzy stronami, gdyż często obie strony nie są do końca poinformowane o przysługujących im prawach oraz obowiązkach. 

NASZE USŁUGI